Η μελλοντική εργασία: Πώς η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τον τρόπο εργασίας μας

The future of work

Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει ραγδαία. Η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αυτοματοποιούν εργασίες που κάποτε γίνονταν από ανθρώπους, και αυτή η τάση θα επιταχυνθεί τα επόμενα χρόνια. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν νέους τρόπους να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να παραμείνουν ανταγωνιστικές, … Read more