Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες

Η παγκοσμιοποίηση έχει επιδράσει ποικιλοτρόπως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από τη μια πλευρά, έχει οδηγήσει σε αυξημένες επενδύσεις και εμπόριο, γεγονός που έχει συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, έχει επίσης οδηγήσει σε αυξημένη ανταγωνιστικότητα, η οποία έχει ασκήσει πίεση στις τοπικές επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει στην … Read more