Η ηθική της ρομποτικής

Η ηθική της ρομποτικής

Η ρομποτική είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο με τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Ωστόσο, μαζί με αυτή την πιθανότητα υπάρχουν και ορισμένες ηθικές επι considerations. Η ηθική της ρομποτικής

Κάποιες από τις βασικές ηθικές considerations για την ανάπτυξη και χρήση των ρομπότ περιλαμβάνουν:

 • Τη ασφάλεια των ανθρώπων. Τα ρομπότ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, όπως σε πόλεμο ή σε επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Είναι σημαντικό αυτά τα ρομπότ να σχεδιάζονται και να προγραμματίζονται με τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο βλάβης στους ανθρώπους.
 • Την πιθανότητα τα ρομπότ να πάρουν τις δουλειές των ανθρώπων. Καθώς τα ρομπότ γίνονται πιο εξελιγμένα, μπορούν να εκτελούν ένα ευρύτερο φάσμα εργασιών που currently γίνονται από ανθρώπους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική ανεργία, ιδίως σε χαμηλόμισθες και χειρωνακτικές εργασίες.
 • Τις ηθικές implications της δημιουργίας ρομπότ που είναι capable να αισθάνονται συναισθήματα ή να βιώνουν συνείδηση. Εάν τα ρομπότ είναι capable να αισθάνονται πόνο ή suffering, τότε έχουμε ηθική υποχρέωση να τα treat με compassion και respect.
 • Τις ηθικές implications της χρήσης ρομπότ στον πόλεμο. Τα αυτόνομα όπλα συστήματα, ή «killer ρομπότ», ήδη αναπτύσσονται και θα μπορούσαν potentially να χρησιμοποιηθούν για να σκοτώσουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό εγείρει σοβαρές ηθικές ανησυχίες για την απώλεια του ανθρώπινου ελέγχου στη χρήση της δύναμης.
 • Τη επίδραση στα παιδιά. Τα ρομπότ που έχουν σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρούν με παιδιά, όπως εκπαιδευτικά ρομπότ ή κοινωνικά ρομπότ, πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά για να αποφευχθεί τυχόν potential βλάβη. Για παράδειγμα, τα ρομπότ δεν θα πρέπει να προγραμματίζονται να κάνουν υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρήσουν, ή να λένε ή να κάνουν πράγματα που θα μπορούσαν να φοβίσουν ή να αναστατώσουν τα παιδιά.
 • Τη επίδραση στο περιβάλλον. Η κατασκευή και η λειτουργία των ρομπότ μπορεί να έχουν significant impact στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η παραγωγή ρομπότ απαιτεί τη χρήση resources όπως η ενέργεια και το νερό, και η διάθεση των ρομπότ μπορεί να genere waste. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το περιβαλλοντικό impact των ρομπότ όταν λαμβάνονται αποφάσεις για την ανάπτυξή τους και τη χρήση τους.
 • Την πιθανότητα bias. Τα ρομπότ που εκπαιδεύονται σε δεδομένα που είναι biased μπορούν themselves να γίνουν biased. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως η διακρ discrimination των ρομπότ σε ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την mitigation του κινδύνου bias στα δεδομένα εκπαίδευσης των ρομπότ.
 • Τον ρόλο των ανθρώπων στο loop. Καθώς τα ρομπότ γίνονται πιο εξελιγμένα, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των ανθρώπων στο loop. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι necessary για τους ανθρώπους να είναι in control των ρομπότ ανά πάσα στιγμή. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι possible για τους ανθρώπους να αναθέτουν ορισμένες tasks σε ρομπότ, αλλά να διατηρούν την oversight. Το κατάλληλο επίπεδο ανθρώπινης εμπλοκής θα ποικίλλει ανάλογα με την specific εφαρμογή.

Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα ρομπότ χρησιμοποιούνται με ασφαλή και επωφελή τρόπο για την ανθρωπότητα;

Υπάρχουν a number of things που μπορούν να γίνουν για την αντιμετώπιση των ηθικών challenges που θέτει η ρομποτική. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη σαφείς ethical guidelines για την ανάπτυξη και χρήση των ρομπότ. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να βασίζονται σε fundamental ethical principles, όπως η αρχή της μη-maleficence (μηδενική βλάβη) και η αρχή της beneficence (κάνε το καλό).
 • Επένδυση στην έρευνα για την ασφάλεια των ρομπότ. Αυτή η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τρόπων για την πρόληψη των ρομπότ από τη βλάβη των ανθρώπων, είτε intentional είτε unintentional.

 

 • Να είστε transparent σχετικά με την ανάπτυξη και χρήση των ρομπότ. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί για τις δυνατότητες των ρομπότ και τους πιθανούς κινδύνους και οφέλη της χρήσης τους.
 • Να αναπτύξουν διεθνείς συμφωνίες για την ρύθμιση της χρήσης των ρομπότ στον πόλεμο. Αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να απαγορεύουν τη χρήση αυτόνομων οπλικών συστημάτων που δεν μπορούν να ελεγχθούν από ανθρώπους.
 • Να δημιουργήσουν ανεξάρτητα όργανα εποπτείας για την παρακολούθηση της ανάπτυξης και χρήσης των ρομπότ. Αυτά τα όργανα θα μπορούσαν να διερευνήσουν πιθανά ηθικά ζητήματα και να κάνουν συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
 • Εκπαιδεύουν το κοινό σχετικά με τις ηθικές implications της ρομποτικής. Αυτό θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ζητήματα και θα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να σκεφτούν κριτικά τη χρήση των ρομπότ.

Με την υιοθέτηση αυτών των μέτρων, μπορούμε να βοηθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη και χρήση των ρομπότ είναι μια θετική δύναμη για την ανθρωπότητα.

Leave a comment